Staff


avatar
KETUA JABATAN, PENILAIAN & PENTAKSIRAN
norainabdullah@kvkangar.edu.my


avatar
KETUA JABATAN, TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM
maliki@kvkangar.edu.my


avatar
Out of the office.
PENGARAH, PENTADBIRAN
haron@kvkangar.edu.my


avatar
TIM. PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK, PENTADBIRAN
rosliomar@kvkangar.edu.my


avatar
TIM. PENGARAH AKADEMIK, PENTADBIRAN
rodziosman@kvkangar.edu.my