Fesyen & Membuat Pakaian

Pengenalan

Kursus ini menyediakan pelajar tentang jenis, klasifikasi dan alatan jahitan serta fabrik dan tekstil, memberi pendedahan tentang aliran bagi pakaian yang berkualiti serta bersesuaian dengan tema dan kegunaan pasaran tempatan dan antarabangsa mengikut fesyen terkini.

Peluang Kerjaya

Jurujahit, pereka fesyen, perunding imej, penolong pereka fesyen, pembantu butik pakaian/fesyen dan pengusaha butik. Laluan pendidikan untuk pelajar kursus ini ialah universiti awam dan swasta serta politeknik.

Modul Vokasional

INTRODUCTION TO SEWING AND BODIES BLOCK
CASUAL WEAR
TRADITIONAL OUTFIT
CHLIDREN’S WEAR
GARMENT ADJUSTMENT
MACHINE EMBROIDERY
CONTEMPORARY OUTFIT
OFFICE WEAR
MATERNITY WEAR
SPORT WEAR
FASHION STYLING
FABRIC STUDIES
DRAPING
CORPORATE WEAR
EVENING OUTFIT
SUPERVISORY FUNCTION
TEXTILE STUDY
FASHION DESIGN AND RENDERING
WEDDING OUTFIT
PRODUCTION ORGANIZATION
FUNDAMENTAL OF FASHION DESIGN
TECHNICAL DRAWING FLAT TEMPLATE
FASHION DISPLAY AND PROMOTION
FASHION ENTREPRENEURSHIP
FINAL FASHION DESIGN PROJECT
PATTERN PRODUCTION AND TECHNOLOGY
FASHION ILLUSTRATION AND COMPUTER AIDED DESIGN (CAD)
SOCIAL SERVICES AWARENESS

Tempoh Pengajian

8 Semester

Pentauliahan

Semester 1 – 2 : Sijil Vokasional Tahap 1 (Pra-Diploma)
Semester 3 – 4 : Sijil Vokasional Tahap 2 (Pra-Diploma)
Semester 5 – 6 : Sijil Vokasional Tahap 3 (Diploma )
Semester 7 – 8 : Sijil Vokasional Tahap 4 & Diploma Vokasional Malaysia (DVM)

Modul Umum

AMT Bahasa Melayu I – VI
AMT Pendidikan Islam I – IV
AMT Pendidikan Moral I – IV
AMT English I – II
AMT Sejarah
AMT Mathematics
AMT Mathematics for Technology
AMT Sciences
AMT Science For Social
SUK Sukan I – V
PJK PJ & PK
KKU Kokurikulum I – V
PLKN Kokurikulum (PLKN)