Motto

KEMAHIRAN TUNGGAK KECEMERLANGAN

DEFINISI

KEMAHIRAN

Kebolehan tenaga kerja yakni insan yang menguasai pelbagai kemahiran dalam bidang teknologi dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengannya serta mampu menghadapi persaingan untuk mencapai kecemerlangan.

 TUNGGAK

Pendukung – Insan yang menjadi penggerak atau nadi sesebuah institusi.

 KECEMERLANGAN

Kegemilangan hasil daripada pelbagai kejayaan yang diraih. Kejayaan-kejayaan ini pula dapat mencapai standard yang sentiasa berubah dari  semasa ke semasa.