Visi & Misi

VISI

“Kolej Vokasional Kangar Perlis
Mengarusperdanakan Pendidikan Vokasional
Yang Berkemahiran Tinggi
Untuk Kecemerlangan Kerjaya “

MISI

“Melahirkan Tenaga Kerja
Yang Terdidik dan Berkemahiran
Untuk Memenuhi Keperluan Industri
Dalam Pembinaan dan Pembangunan Negara “